Despre asociaţie

A Hargita Víz a tevékenységével hozzájárul:

Asociaţia de Dezvoltare „HARGITA VÍZ Egyesület” conform actelor constitutive are ca obiect de activitate înfiinţarea, organizarea unei activităţi publice de servicii comunitare de apă şi canalizare pe teritoriul administrativ al autorităţilor locale fondatoare.

Una dintre obiectivele cuprinse în actele constitutive este dezvoltarea şi modernizarea sistemelor edilitare pe baza unei strategii comune.

Asociaţia s-a format prin voinţa comună a următoarelor Unităţi Administrativ Teritoriale: Judeţul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, oraşul Vlăhiţa, oraşul Bălan, comunele Sândominic, Tomeşti, Cîrţa, Dăneşti, Mădăraş, Racu, Siculeni, Ciceu, Frumoasa, Mihăileni, Păuleni, Leliceni, Sâncrăieni, Sânmartin, Cozmeni, Sântimbru, Sânsimion, Ciucsângeorgiu, Tuşnad, Plăieşii de Jos, şi Tulgheş.

În perioada de la înfiinţare dintre membrii fondatori s-au retras din asociaţie oraşul Bălan şi comuna Tulgheş, şi au fost primiţi în asociaţie comunele Satu Mare, Brădeşti, Zetea, Dealu, Feliceni, Mărtiniş, Municipiul Odorheiu Secuiesc, comuna Praid, comuna Mugeni şi Lupeni. Între timp comuna Lupeni s-a retras din asociaţie.

Astfel în prezent asociaţia are 32 de membrii.

Referitor la obiectivele cuprinse în actele constitutive putem să afirmăm că, în prezent avem un operator viabil, care a demonstrat efecacitatea sa prin derularea cu succes a unui proiect unional în valoare de peste 200 milioane lei.

Obiectivul principal al asociaţiei este monitorizarea funcţionării operatorului.

Cu ocazia închiderii proiectului unional a fost reactualizat şi Master Planul pentru modernizarea şi reabilitarea sistemelor edilitare din Judeţul Harghita, care reprezintă strategia de dezvoltare a acestor sisteme pe întreg teritoriul administrativ al judeţului. Master Planul conţine toate investiţiile edilitare (apă-canal) necesare a fi executate în judeţ, punând un accent deosebit asupra lucrărilor care au ca orizont de realizare anul 2020. Pentru susţinerea acestor investiţii a fost lansat în anul 2014 proiectul „POIM” (Program Operaţional Infrastructură Mare), în care sunt cuprinse în mod special învestiţiile din zona Ciucului de jos şi a comunelor din zona Odorhei.

Adunarea generală a asociaţiei cu hotărârea sa nr.2010/3 a aprobat politica tarifară unitară conform căreia operatorul regional, începând cu anul 2011 practică tarife unice pe teritoriul asociaţiei unde furnizează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare. Conform acestei politici tarifele pot fi ajustate periodic pe motive bine întemeiate. Ultima rectificare a fost aprobată începând cu data de 1 martie 2016, odată cu modificarea TVA-ului.

 

Astfel tarifele serviciilor au avut următoarea evoluţie în ultima perioadă:

Perioadă Între 2014 - 2016 Începând cu 2016
Denumire serviciu Tarif cu TVA
(lei/m3)
Tarif fără TVA
(lei/m3)
TVA  
(%)
Tarif cu TVA
(lei/m3)
Apă potabilă 3,83 3,31 9 3,61
Canalizare 3,19 2,60 19 3,09

 

Următoarea rectificare de tarif este preconizat de operator în anul 2018.

Aşa cum este cunoscut la finele anului 2015 a fost finalizat proiectul unional, cu titlul „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felújítása”

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului realizat:

  • Valoarea lucrărilor 200 milioane lei.
  • Peste 130 km conductă de apă, 11 rezervoare şi 9414 racorduri
  • Modernizarea şi extinderea uzinelor de apă de la Frumoasa şi Vlăhiţa
  • Modernizarea şi extinderea staţiilor de epurare de la Mădăraş şi Vlăhiţa
  • 108 km conductă de canalizare 40 staţii de pompare şi 9825 racorduri de canalizare

 

Director executiv,

Páll Árpád

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ „HARGITA VÍZ”

Membrii

Nr.crt. Membrii A.D.I HARGITA VÍZ Reprezentant AG OPERATOR HARVÍZ LatLng
1 Municipiul Miercurea Ciuc Ráduly Róbert Kálmán, András Hunor Jenő, Bors Béla, Veress Dávid 2009.09.01 46.363049,25.805729
2 Judeul Harghita Csurka Piroska X 46.361230,25.801176
3 Oraşul Vlăhiţa Molnár Tibor 2010.08.01 46.344999,25.528649
4 Comuna Sândominic Karda Róbert 2010.01.01 46.579071,25.791476
5 Comuna Tomeşti Kedves Róbert 2010.09.01 46.555915,25.777641
6 Comuna Cârţa Gábor Tibor 2009.10.01 46.535812,25.760353
7 Comuna Dăneşti Bőjte Csongor Ernő 2009.09.01 46.516860,25.748319
8 Comuna Mădăraş Biró László 2009.11.01 46.494461,25.745929
9 Comuna Racu Császár Attila 2012.06.05 46.451516,25.759027
1 Comuna Siculeni Szőcs László 2012.06.05 46.435110,25.752514
11 Comuna Ciceu Péter Lukács   46.413021,25.780469
12 Comuna Mihăileni Izsák-Székely Lóránt 2010.05.19 46.438918,25.842884
13 Comuna Frumoasa Ferencz Tibor 2009.11.01 46.453267,25.851880
14 Comuna Păuleni Ciuc Ferencz Csaba 2010.10.01 46.394768,25.834794
15 Comuna Leliceni Keresztes Balázs 2010.01.01 46.334528, 25.858429
16 Comuna Sâncrăieni Székely Ernő   46.305486,25.844333
17 Comuna Sântimbru Kencse Előd   46.281001,25.852823
18 Comuna Sânsimion Kozma István-Florin 2010.09.01 46.257994,25.884511
19 Comuna Sânmartin Gergely András 2009.08.01 46.266059,25.944054
20 Comuna Cozmeni Bodó Dávid 2013.09.01 46.226520,25.940525
21 Comuna Ciucsângeorgiu György József   46.321760,25.955049
22 Comuna Plăieşii de Jos András Zoltán   46.228009,26.098766
23 Comuna Tuşnad Biró Vencel   46.205417,25.914982
24 Comuna Satu Mare Dávid Lajos 2011.05.01 46.340550,25.382207
25 Comuna Brădeşti Bokor Botond 2011.05.01 46.343073,25.341115
26 Comuna Zetea Nagy Attila 2011.05.01 46.391368,25.369881
27 Comuna Dealu Bálint Elemér 2011.05.01 46.395303,25.304816
28 Comuna Feliceni Sándor József   46.274197,25.278828
29 Comuna Mărtiniş Jakab Attila 2012.08.01 46.232535,25.389329
30 Municipiul Odorheiu Secuiesc Gálfi Árpád 2018.04.01 46.303904, 25.295236
31 Comuna Praid Bokor Alexandru 2018.05.01 46.551447, 25.119593
32 Comuna Mugeni Farkas Mózes 2018.05.01 46.257847, 25.217981