Rólunk

A Hargita Víz a tevékenységével hozzájárul:

A HARGITA VÍZ Egyesület alapító aktáiban foglaltak szerint, egy víz-csatorna szolgáltatás létrehozatala, megszervezése, szabályozása, pénzalapjainak biztosítása, működtetése, követése és vezetése céljából alapított társulás, az egyesületet alapító önkormányzatok közös akarata alapján és ezek közigazgatási területén.

Az alapító aktában megfogalmazott másik fontos célkitűzés: közös közműrendszerek fejlesztése és korszerűsítése egy közösen kidolgozott stratégia alapján.

Az egyesület a következő 25 alapítótag közös akarata alapján jött létre: Hargita Megye, Csíkszereda Megyei jogú város, Szentegyháza város, Balánbánya város, Csíkszentdomokos község, Csíkszenttamás község, Csíkkarcfalva község, Csíkdánfalva község, Csíkmadaras község, Csíkrákos község, Csíkmadéfalva község, Csíkcsicsó község, Csíkszépvíz község, Csíkszentmihály község, Csíkpálfalva község, Csíkszentlélek község, Csíkszentkirály község, Csíkszentmárton község, Csíkkozmás község, Csíkszentimre község, Csíkszentsimon község, Csíkszentgyörgy község, Tusnád község, Kászonaltíz község és Gyergyótölgyes község.

Az alapítástól eltelt időszakban, az alapítótagok közül visszavonult: Balánbánya város és Gyergyótölgyes község, valamint felvételét kérte és tag lett: Máréfalva község, Fenyéd község, Zetelaka község, Oroszhegy község, Felsőboldogfalva község, Homoródszentmárton község, Székelyudvarhely megyei jogú város, Parajd község, Bögöz község és Farkaslaka község. Időközben Farkaslaka község visszavonult.

Ezeket figyelembe véve, jelen pillanatban az egyesületnek harminckét tagja van: három város, huszonnyolc község és a megye.

Ami az alapító okiratban foglalt célkitűzéseket jelenti elmondhatjuk hogy, jelen pillanatban az egyesület tagjainak a rendelkezésére áll egy gazdaságilag és műszakilag pontra tett szolgáltató, amely bizonyította hogy, szakszerűen le tudott bonyolítani egy több mint 200 millió lejes beruházást, rövid határidőn belül és büntetések nélkül, ami egyedül álló volt az országban.

Így jelenleg az egyesület hátramaradt legfontosabb feladata a szolgáltató működésének a követése (monitoringja).

Az Uniós projekt lezárása alkalmából át lett dolgozva a „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felujítása” megnevezésű Mester Terv, amely a közösség közműrendszereinek fejlesztése és korszerűsítése céljából kidolgozott és elfogadott stratégia.

A Mester Terv tartalmazza mindazokat a közmű jellegű beruházásokat amelyeket a megye településein el kell végezni a települések teljes közművesítése céljából, és külön kiemeli 2020-as határidőre elvégzendőket. Ezen munkálatok kivitelezésének a támogatására indult 2014-ben a „POIM Projekt” (Program Operaţional Infrastructură Mare), amelyben legfőképp az Alcsíki és az Udvarhelyszéki egyesületi tagok szerepelnek.

Az egyesület közgyülésének a 2010/3-as hározatával jóváhagyott egységesített árpolitikája értelmében, a szolgáltató 2011-től egységes víz- és csatornázási díjakat alkalmaz, melyet időközönként kiigazít. Az utolsó díjkigazítás, az ÁFA módosítása alkalmával, 2016 március 1-től kezdődően lett jóváhagyva.

 

Ennek megfelelően az elmúlt időszakban a szolgáltatási dijak a következő képpen alakultak:

Periódus 2014-2016 között 2016-tól
Megnevezés ÁFA-s érték
(lei/m3)
ÁFA nélküli érték
(lei/m3)
ÁFA  
(%)
ÁFA -s érték
(lei/m3)
Ivóvíz 3,83 3,31 9 3,61
Szennyvíz 3,19 2,60 19 3,09

 

A következő díjkigazítás, a szolgáltató számításai szerint, 2018-ban várható.

Amint az ismeretes, a 2015-ös év folyamán sikerült befejezni „Hargita megyei víz és szennyvíz hálózat bővítése és felújítása” című projektben foglalt munkálatokat.

A beruházás fontosabb mutatói:

  • A megvalósított munkálatok összértéke közel 200 millió lej.
  • 130 km ivóvíz vezeték, 11 víztározóval és 9414 ivóvízbekötéssel
  • Vízmű bővítés és korszerűsítés Szépvízen, Szentegyházán és Csíkmadarason
  • 108 km szennyvíz vezeték, 40 átemelő szivattyú teleppel és 9825 szennyvízbekötéssel
  • Szennyvíztisztító állomások bővítése Szentegyházán és Csíkmadarason

 

Ügyvezető igazgató,

Páll Árpád

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ „HARGITA VÍZ”

Tagság

Sor szám HARGITA VÍZ Egyesületi tagok Közgyülési tagság A HARVÍZ szolgáltat LatLng
1 Csíkszereda megyei jogú város Ráduly Róbert Kálmán, András Hunor Jenő, Bors Béla, Veress Dávid 2009.09.01 46.363049,25.805729
2 Hargita megye Tanácsa Csurka Piroska X 46.361230,25.801176
3 Szentegyháza város Molnár Tibor 2010.08.01 46.344999,25.528649
4 Csíkszentdomokos község Karda Róbert 2010.01.01 46.579071,25.791476
5 Csíkszenttamás község Kedves Róbert 2010.09.01 46.555915,25.777641
6 Csíkkarcfalva község Gábor Tibor 2009.10.01 46.535812,25.760353
7 Csíkdánfalva község Bőjte Csongor Ernő 2009.09.01 46.516860,25.748319
8 Csíkmadaras község Biró László 2009.11.01 46.494461,25.745929
9 Csíkrákos község Császár Attila 2012.06.05 46.451516,25.759027
10 Madéfalva község Szőcs László 2012.06.05 46.435110,25.752514
11 Csíkcsicsó község Péter Lukács   46.413021,25.780469
12 Csíkszentmihály község Izsák-Székely Lóránt 2010.05.19 46.438918,25.842884
13 Csíkszépvíz község Ferencz Tibor 2009.11.01 46.453267,25.851880
14 Csíkpálfalva község Ferencz Csaba 2010.10.01 46.394768,25.834794
15 Csíkszentlélek község Keresztes Balázs 2010.01.01 46.334528, 25.858429
16 Csíkszentkirály község Székely Ernő   46.305486,25.844333
17 Csíkszentimre község Kencse Előd   46.281001,25.852823
18 Csíkszentsimon község Kozma István-Florin 2010.09.01 46.257994,25.884511
19 Csíkszentmárton község Gergely András 2009.08.01 46.266059,25.944054
20 Csíkkozmás község Bodó Dávid 2013.09.01 46.226520,25.940525
21 Csíkszentgyörgy község György József   46.321760,25.955049
22 Kászonaltíz község András Zoltán   46.228009,26.098766
23 Tusnád község Biró Vencel   46.205417,25.914982
24 Máréfalva község Dávid Lajos 2011.05.01 46.340550,25.382207
25 Fenyéd község Bokor Botond 2011.05.01 46.343073,25.341115
26 Zetelaka község Nagy Attila 2011.05.01 46.391368,25.369881
27 Oroszhegy község Bálint Elemér 2011.05.01 46.395303,25.304816
28 Felsőboldogfalva község Sándor József   46.274197,25.278828
29 Homoródszentmárton község Jakab Attila 2012.08.01 46.232535,25.389329
30 Székelyudvarhely Megyei jogú város Gálfi Árpád 2018. április. 1 46.303904, 25.295236
31 Parajd község Bokor Alexandru 2018. május.1 46.551447, 25.119593
32 Bögöz község Farkas Mózes 2018. május.1 46.257847, 25.217981

 

 

HR Megye Viz-Csatorna Nagyprojektje 2014-2020