Conferința națională „Elaborarea și implementarea proiectelor majore de investiții din sectorul de apă și apă uzată finanțate din fonduri Europene 2014-2020"